Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Για την είσοδό σας στο www.moretrends.gr (στο εξής ΜΤ) και για τη χρήση του είναι υποχρεωτικό να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους γενικούς όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για οποιαδήποτε υπηρεσία του ΜΤ. Είναι αρκετό να αποδεχθείτε μία μόνο φορά τους όρους αυτούς. Η χρήση των υπηρεσιών του ΜΤ σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από εσάς όλων των όρων του παρόντος. Η είσοδος στο ΜΤ απαγορεύεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους αυτούς, τότε παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην είσοδό σας και εγκαταλείψτε την ιστοσελίδα μας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο του ΜΤ είναι ειδησεογραφικό, πληροφοριακό, ψυχαγωγικό και διαφημιστικό με κυρίως αντικείμενο την μόδα και το lifestyle. Το MT δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται στους αναγνώστες την αποτελεσματικότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο MT αφού αυτές αποτελούν προσωπικές κρίσεις των συντακτών του MT και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από τους αναγνώστες ως υπόδειξη ή παρότρυνση για συμμετοχή ή   αγορά. Σε περίπτωση που οι αναγνώστες προβούν σε συμμετοχή ή αγορά τότε οι ίδιοι θα φέρουν τον κίνδυνο και την ευθύνη για ενδεχόμενη οικονομική τους ζημιά, αφού το ΜΤ δεν παρέχει σε καμία περίπτωση εγγύηση στους αναγνώστες για τα τις ειδήσεις που δημοσιεύει, αλλά μόνο προσωπικές κρίσεις.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι αναγνώστες υποχρεούνται να κάνουν νόμιμη και καλή χρήση της ιστοσελίδας του ΜΤ, σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους και τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται η διακίνηση μέσω της ιστοσελίδας πορνογραφικού, ανήθικου και εν γένει παράνομου υλικού.

Προγράμματα, πληροφορίες και δεδομένα που αποκτά ο συνδρομητής μέσω της σύνδεσής του με το ΜΤ προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Η αναμετάδοσή τους ή κοινοποίησή τους ή διάδοσή τους σε τρίτους καθώς και η πώλησή τους απαγορεύεται.

Απαγορεύεται η παρέμβαση στη λειτουργία του δικτύου και των servers είτε του ΜΤ είτε τρίτων, είτε αποσκοπεί στη δημιουργία προβλημάτων είτε γίνεται χάριν αστεϊσμού.


ΠΡΟΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το ΜΤ παρέχει στην ιστοσελίδα του χώρο για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω banners ή links.

Το ΜΤ  κάνει απλή διαβίβαση του περιεχομένου της διαφήμισης από τον διαφημιζόμενο. Η αποστολή του διαφημιστικού υλικού γίνεται απευθείας από τον διαφημιζόμενο προς τις θέσεις προβολής που του παρέχει το ΜΤ. Κατόπιν τούτου, το ΜΤ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της διαφήμισης, αφού δεν θα το ελέγχει πριν αυτό φτάσει στο ΜΤ.

Το ΜΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε οικονομική ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη συναλλαγή με τους προβαλλόμενους μέσω αυτών, αφού οι αναγνώστες θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη συναλλαγή τους με αυτούς.

Όταν η ιστοσελίδα του ΜΤ παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες (Links), αυτό θα γίνεται μόνο για την διευκόλυνση και ενημέρωση των συνδρομητών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόταση ή παρακίνηση για να τις επισκεφθούν. Το ΜΤ δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα και γενικά το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, αλλά και για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκύψει στους αναγνώστες από την χρήση τους, αφού οι αναγνώστες με δική τους αποκλειστικά ευθύνη θα επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της εταιρίας TOTAL MEDIA ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση ολική ή μερική του περιεχομένου του MT δια οποιουδήποτε μέσου χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του MT.

Το σήμα του MT, αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα σύμφωνα με την νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, προβολή, παραποίηση και χρήση από τρίτους χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του MT.

Το MT έχει το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιεί τους όρους του παρόντος χωρίς προειδοποίηση. Η χρήση του MT υποδηλώνει την αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Εάν κάποιος από τους όρους κριθεί παράνομος, δεν θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Πολιτική Cookies


Στο moretrends.gr τηρούμε αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Με το παρόν σημείωμα, σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

Τι είναι τα cookies?

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν αριθμούς και χαρακτήρες και μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας ή στην τηλεφωνική σας συσκευή.

Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να γνωρίζει αν ο υπολογιστής σας ή το κινητό σας έχει επισκεφτεί αυτό τον ιστότοπο στο παρελθόν και βάσει των προτιμήσεων σας να βελτιώσει την ποιότητα πλοήγησης σας στο internet.  

Χρήση Cookies στο moretrends.gr

Η εταιρία μας κάνει χρήση ορισμένων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το moretrends.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας.

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω της σελίδας μας, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η εταιρία μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Tα cookies που χρησιμοποιούμε χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες.

Κατηγορίες cookies

1. Απολύτως απαραίτητα Cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές  του ιστοτόπου μας, όπως είναι αυτές που χρειάζονται κωδικό ή που προϋποθέτουν να έχετε κάνει προηγουμένως εισαγωγή (Login). Η υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την χρήση cookies.

2. Cookies επιδόσεων: Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας (για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα, ποιες σελίδες παρουσιάσουν σφάλματα, ποιο περιεχόμενο έχει ήδη διαβαστεί από εγγεγραμμένους χρήστες). Οι πληροφορίες  που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο έχουν αποκλειστικό στόχο την βελτίωση των επιδόσεων και των παρεχόμενων προς τον χρήστη υπηρεσιών.

3. Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies αυτά μας βοηθούν στην συλλογή των προτιμήσεων του επισκέπτη σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπός μας. Για παράδειγμα τα cookies μπορούν να αποθηκεύσουν το όνομα χρήστη (username), την γλώσσα, την περιοχή, τις προτιμήσεις κειμενογράφου κ.α έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο επισκέπτης να δηλώνει τις προτιμήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορούν να είναι ανώνυμες και δεν χρησιμοποιούνται για να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστοτόπους. Αυτά τα cookies είναι συνήθως απαραίτητα για την ομαλή περιήγηση στον ιστότοπο μας και η απόρριψη τους μπορεί να έχει ως συνέπεια τον περιορισμό πρόσβασης σε περιεχόμενό του.

4. Cookies Στόχευσης: Ο ιστότοπός μας και οι διαφημιστές / χορηγοί μας  χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies  για να παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για εσάς. Αυτά τα cookies μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά  με το ποια sites επισκέπτεστε πιο συχνά ώστε να μπορούμε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια marketing είναι πιο αποτελεσματικά και σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Τα cookies αυτά μπορούν τέλος να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστής καμπάνιας.

Πόσο χρόνο μένουν τα cookies στο υπολογιστή μου;

Η διάρκεια που ένα cookie θα μείνει στον υπολογιστή σας εξαρτάται από τον αν είναι «επίμονο» ή «συνεδρίας». Τα cookies  «συνεδρίας» μένουν στον υπολογιστή σας για όση διάρκεια περιηγείστε στον ιστότοπο. Τα «επίμονα» cookies μένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να λήξουν ή σβηστούν.

Cookies Τρίτων

Εκτός από τα cookies που χρησιμοποιεί το moretrends, μπορεί να παρατηρήσετε την ύπαρξη cookies από άλλους ιστοτόπους οι υπηρεσίες των οποίων φιλοξενούνται ή έχουν ενσωματωθεί στο περιεχόμενό μας. Αν και το moretrends δεν κοινοποιεί καμία προσωπική πληροφορία  σε τρίτους, οι τελευταίοι μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies ανεξάρτητα από το moretrends για τη συλλογή πληροφοριών.

Παράδειγμα τέτοιων cookies είναι τα cookies από διακομιστές διαφημίσεων τρίτων τα οποία έχουν ως σκοπό την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών τους ενεργειών.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα google analytics που συλλέγουν πληροφορίες για λογαριασμό του moretrends με αποκλειστικό στόχο την μέτρηση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική απορρήτου της google στο παρακάτω link:

http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας, αναλόγως του browser σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

Microsoft edge

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Mobile devices:

Android

Safari

Windows Phone

Blackberry


Περισσότερες πληροφορίες και Στοιχεία Επικοινωνίας:

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το moretrends για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε:

Μέσω email στο: [email protected]